SALES and RENT - tel. 067 629 9797, 050 339 9797. Vozdvizhenskaya 48, Arts square

Рус | Eng

Map of Vozdvizhenka neighborhood

About Vozdvizhenka → Maps

View map of neighborhood Map of Vozdvizhenka infrastructure

Business centers Business centers Apartments Apartments Commercial property Commercial property MansionsMansions Apartments and commercial property are availableApartments and commercial property are available