SALES and RENT - tel. 067 629 9797, 050 339 9797. Vozdvizhenskaya 48, Arts square

Рус | Eng

Business Centers

10A Kozhemiatskaya Street

Business Center with total area of 2962 m²
Business Center is located in Kozhemiatskaya Street at the beginning of the Vozdvizhenka Microdistrict near Verkhniy Val and Nizhniy Val Streets.